HISTORIE

Spillets opprinnelse
Gnav er et gammelt spill som var kjent i Italia allerede i det 14. århundre.
Det ble spilt med kort og var et byttespill med svart enkle regler.
Fra Italia spredte deg seg nordover gjennom Tyskland, og forst i
begynnelsen av 1600-tallet nådde det Danmark og resten av Norden.
Vi kjenner spillet som et hyggelig familiespill, men opprinnelig har det
nok vart et hasardspill, meget brukt også i kroer og vertshus.
Reglene har variert opp gjennom tidene, likedan kort og symboler.
Danskene oket antallet av disse, og mye kan tyde på at Danmark er
opphavslandet til brikkespillet Gnav.

I alle fall har det vart umulig å finne spor etter det i Italia og Tyskland.
Det eldste belegg på at gnavbrikker eksisterte har vi funnet i en
spilleregelbok fra Kobenhavn, 1774 («Politiske Spille-Regler for de
tilladelige og meest brugelige Spil i Vertshuusene»).
Her står det: «Til dette Spil (gniao) udfordres en Pose
med folgende Brikker udi...... »

1 Norge spilte vi Gnav med liv og lyst i slutten av det forrige århundre
og frem til 2. verdenskrig. Brikkespill og spillkort vandret side om side,
men deres innbyrdes rang var det aldri noen tvil om.
De pussige trebrikkene med romertall og morsomme illustrasjoner
er da også av klasse, både hva kvalitet og underholdningsverdi angår.
Spillet gikk i arv i familiene, og fortsatt samles man om det, særlig i julehelgen. For mange familier er det festlige spillet innlemmet i juletradisjonene.